Gospel Music Hoogeveen

 

Welkom bij Gospelmusic Hoogeveen

Gospel Music Hoogeveen organiseert zes keer per jaar een concert met landelijke bekende gospelartiesten. Doelstelling is door middel van muziek en woord God te eren en te aanbidden.

Wij hopen dat door het organiseren van laagdrempelige diensten kerkgangers van alle nominaties en (ex) kerkgangers worden bemoedigd in hun geloof. Dat door de Heilige Geest het vlammetje weer oplaait. Wat is er nou mooier om in deze wereld waar het geloof er ogenschijnlijk steeds minder toe doet samen in grote getale bijeen te komen om iets te merken van gemeenschap van gelovigen.

De basis van GospelMusicHoogeveen ligt in de wijk De Weide van Hoogeveen. Onze concerten worden in principe gehouden in de Vredehorst, de PKN kerk van deze wijk.

Eerstvolgende optreden

Zondag 11 Februari 2024.

Praise & Preach in de Vredehorst

De Praise wordt verzorgd door The Praise & Preach Band. Dit is een formatie bestaande uit top muzikanten uit Hoogeveen en omstreken.
Zij staan garant voor een feestelijke avond met christelijke populaire muziek, zoals Opwekking, Sela, Laura Daigle e.a. De liederen zijn veelal Nederlandstalig en zijn goed mee te zingen.

De Preach is in handen van Ds Wietse van der Hoek uit Hoogeveen. Het thema luidt: “Heb je naaste lief als jezelf”

Een bekende tekst voor veel mensen. Maar wie is die naaste nu precies? Is dat iedereen? En zo ja, dan kan ik toch niet de lasten van de hele wereld op mij nemen? Met de gelijkenis die de Here Jezus vertelde over 'de arme Larazus en de rijke man' komen we verder. Deze krachtige gelijkenis helpt ons hopelijk een stukje verder in het omzien naar elkaar. Iets wat we zo nodig hebben, als maatschappij, maar ook als kerk.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Het mag duidelijk zijn dat dergelijke avonden het nodige aan kosten met zich meebrengt. De inkomstenbron voor de organisatoren (GMH) is hoofdzakelijk de collecte.

Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.